Værdigrundlaget

Med dette værdisæt vil Social Cycling Network præcisere overfor foreningens medlemmer, sponsorer, andre klubber og øvrige omgivelser, at alle medlemmer i foreningen har samme overordnede værdisæt.

Du kan downloade vores værdisæt som pdf-fil her : VÆRDISÆT

Social Cycling Network bygger på åbenhed, transparens, demokrati, engagement og gensidig respekt.

Social Cycling Network er et cykelfællesskab. Vi er et forpligtende og socialt engagerende fællesskab. Vi cykler sammen – og vi dyrker glæden ved de fælles oplevelser cykling giver.

Foreningen hviler på demokratiske foreningsprincipper. Det vil sige at foreningen har et sæt vedtægter, der er godkendt af generalforsamlingen. Foreningen har en bestyrelse der er vælges af generalforsamlingen. Foreningen er på den måde drevet af medlemmerne.

Foreningen er transparent – vedtægter er offentligt tilgængelige – værdigrundlag er offentligt tilgængeligt. Foreningen fører regnskab – har revisor, og fremlægger regnskab på generalforsamlingen.

”Vi kører ordentligt, og vi kører sammen”

Social Cycling Network ønsker, at alle foreningens medlemmer får så gode cykeloplevelser som muligt. Det skal ske, gennem den måde, vi opfører os på, når vi cykler. Vi skal tage ansvar for vores egen adfærd, og vi skal tage medansvar for andre medlemmers adfærd.

Vi cykler med respekt for:

 • Den trafik vi færdes i
 • Medlemmernes individuelle ønsker og formåen.
 • Vi kører altid med cykelhjelm (ingen hjelm = ingen cykeltur).
 • Vi overholder færdselsloven.
 • Alle andre trafikanter
 • Naturen vi kører i.

Og vi overholder færdselsloven.

Der er ikke niveauinddeling efter hastighed, men efter distance. Alle skal kunne være med.

Dermed ikke sagt at der ikke vil være udfordringer for alle, men fokus er ikke på

hastighed. Mixed træning forekommer jævnligt, hvor alle bliver blandet og alle kører med alle. Fokus er med andre ord på at vi kører sammen – og vi kører ordentligt.

Sikkerhed

Sikkerhed skal være i fokus hver gang vi kører og vi vil for enhver pris undgå uheld. Derfor er det vigtigt, at alle ryttere kender og accepterer nedenstående regler og at de overholdes – hver gang vi cykler!

Det overordnede ansvar for sikkerheden ligger hos holdlederen, men alle ryttere har et stort individuelt ansvar for at turene foregår sikkert og trygt. Vi skal køre sikkert og disciplineret og alle aftaler skal altid holdes.

 

DERFOR:

 • Vi viser hensyn over for alle trafikanter.
 • Vi signalerer positivt til andre trafikanter, at vi har set dem, og at vi tager hensyn til dem.
 • Vi kører efter forholdene og tilpasser vores hastighed.
 • Vi signalerer i god tid ved forhindringer forude. F.eks. ved huller i vejen, parkerede eller modkørende biler.
 • Vi signalerer i god tid ved vejkryds og samler holdet både inden og efter krydset.
 • Vi holder ordentlig afstand til hinanden
 • Vi sørger for at undgå pludselige opbremsninger, baneskift og andet, der skaber uro og medføre uheld.
 • Vi respekterer holdlederens kommandoer.

Etik

Vi er så heldige, at vi har en dejlig natur lige uden for døren. Den natur vil vi værne om.

Vi har muligvis sponsorerne, der støtter vores forening, når vi cykler i vores klubtøj. Derfor må dårlig cykeladfærd på intet tidspunkt kunne forbindes med Social Cycling Network og foreningens eventuelle sponsorer.

DERFOR:

 • Vi undlader at provokere andre - vi hilser altid positivt og pænt på andre trafikanter.
 • Vi indtager ikke alkohol i forbindelse med vores cykling.
 • Vi taler pænt og ordentligt og med respekt for hinanden.
 • Vi holder naturen ren. Vi efterlader IKKE affald af nogen art i naturen.
 • Vi hjælper hinanden og venter på hinanden ved uheld og defekt.
 • Vi efterlader ingen alene på ruten. Alle skal hjem i god behold.
 • Vi anvender ikke forbudte stoffer.
  (først når vi er færdige med at cykle…)

Holdledere

Vi har i foreningen en flok dygtige holdledere. Flere af dem har været på kursus i kaptajnsrollen, og det er holdlederne der leder ”slagets gang” til den enkelte træning / den enkelte tur.

Holdlederens rolle er at lede træningen/turen og sørge for, at alle kommer sikkert ud og hjem, at alle efterlever de foreskrevne regler med hensyn til hastighed, sikkerhed osv.

Man har pligt til at følge holdlederens anvisninger, når man deltager i holdtræningen.

Det er blandt andet holdlederens opgave at sørge for, at alle på holdet overholder alle de foreskrevne regler og aftaler med hensyn til eksempelvis kommandoer, hastighed m.v. Hvis der eksempelvis er ryttere som ikke vil rette sig efter dette, men bliver ved med eksempelvis at "optrappe" tempoet, vil dette blive adresseret af holdlederen. 

Sådan afvikler vi turene / træningen :

I Social Cycling Network cykler vi fra medio marts til ultimo september.

Træningen ledes og tilrettelægges af vores holdledere, og ruterne er fastlagt på forhånd, så du altid kan se, hvor turen går hen, inden du møder til træning.

Inden dagens træning stiller vi op på P-pladsen/mødestedet, hvor dagens rute bliver gennemgået. Derefter inddeler vi os i passende køre-hold af maksimalt 12 ryttere. Herefter tager holdlederne over på de enkelte hold.

Holdlederne er velforberedte og forsøger at lave en varieret træning, hvor der indgår både korte og lange ture, flade og stejle ture samt forskellige former for interval- og bakketræning samt ikke mindst øvelser i de forskellige køreformer, så alle er klædt på til at køre i flok sammen.

Derudover skal alle lære at bruge de vores kommandoer for f.eks. huller i vejen, stop osv.

Weekendturene er som regel noget længere end turene i hverdagene.

Træningen starter altid med ”opvarmning”, inden vi kommer i ”fulde pedalomdrejninger”. Vi tilstræber at de første 4-5 kilometer køres langsomt, så vi kan få varme i krop og ben, og få pulsen stille og roligt op. Der køres som udgangspunkt 2 & 2 i paradekørsel.

Der samles op, hver gang bakkerne eller spurten gives fri, hvilket betyder, at når toppen / eller ”skiltet” er nået, stopper de forreste op og venter på de bagerste. Ingen overlades til sig selv uden forudgående aftale.

Efter hver tur / træning er der fælles debriefing (evaluering) når vi er tilbage på parkeringspladsen. Feedback er et vigtigt element i vores bestræbelser på altid at blive lidt bedre, både som ryttere og som holdledere.

Det sociale

Foreningen hedder Social Cycling Network – og vi er både orienteret omkring cykling og det sociale, og i særdeleshed kombinationen af de to.

Vi bestræber os på at der i forbindelse med weekendtræninger / ture vil være et vist indhold af ”hygge”, enten ude på turen (kunne være pit-stop hos velegnede bagere/cafeer osv), eller hjemme på parkeringspladsen i form af kaffe/the/kakao/øl/vand, kager/ frugt osv. Fordi vi tror på at ”3. halvleg” er vigtig for sammenholdet.

Vi vil tilsvarende sigte efter at lave et fælles social-arrangement ca. 1 gang pr måned – som eksempelvis kunne være fællesspisning i forlængelse af en træning.

Vi bidrager alle til det sociale, og vi skal yde for at kunne nyde. Derfor vil opgaven med at arrangere hyggen, gå på omgang blandt de deltagende ryttere.

Nærhed 

Vi er max 60 deltagere, det betyder at alle kender alle, og alle ved hvem bestyrelse og holdledere er. Vi skal være der for hinanden. FORDI VI VIL HINANDEN

Oplevelser 

Vi har en årstur, og vi har kortere ture/rejser og løb i sæsonen. Årsturen besluttes af det udpegede Årsturs-udvalg, med konsensus fra øvrige ryttere. Dette for at sikre at det er medlemmernes valg, med hensyn til destination og varighed osv.

Synlighed

Vi kører i klubdragt. Dette er for at øge sammenholdet, og for at sikre evt. sponsorer mest mulig eksponering.